กระเป๋านักเรียน เกรด A

รับสั่งทำกระเป๋านักเรียน ( ขนาดประถม - มัธยม ) พิมพ์โลโก้โรงเรียนราคาเริ่มต้นที่ 110 บาท

  • ใช้ผ้ากระเป๋า 300D เกรด A กันน้ำได้
  • ด้านในบุโฟม กันกระแทกและคงทน
  • ก้นกระเป๋ามีแผ่นโฟมรองกันกระแทก สายเป้คงทนแข็งแรง บุด้วยโฟมเช่นกัน
  • ขนาดกระเป๋าอนุบาล 13" x 14" นิ้ว
  • ขนาดกระเป๋าประถม 14" x 16" นิ้ว
  • ขนาดกระเป๋ามัธยม 14" x 18" นิ้ว

กระเป๋านักเรียน เกรดสำหรับบริจาค

รับสั่งทำกระเป๋านักเรียนเกรดสำหรับบริจาค (เน้นการใช้งานมากกว่าความสวยงาม) พิมพ์โลโก้โรงเรียนราคาเริ่มต้นที่ 99 บาท

  • ใช้ผ้ากระเป๋า 600D
  • สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถม
  • ขนาดกระเป๋าอนุบาล 13" x 17" นิ้ว